Fjölgræðir 5 (17-15-12)

Efnainnihald: 17% N, 6,6% P, 10% K, 2,5% Ca, 2% S.
Notkun: Einkum ætlaður á nýrækt en hentar einnig vel á kornrækt og grænfóðurrækt á frumræktuðu landi og þar sem mikill skortur er á fosfór og kalí í túnum. Inniheldur Ca og brennistein.