Gæðakerfið

Gæðaeftirlit og Gæðaframleiðsla

Gæðastefna Fóðurblöndunnar hefur það að meginmarkmiði að fóðurvörur séu af háum gæðaflokki og séu rétt meðhöndlaðar. Einnig að tryggja að framleitt fóður sé ekki skaðlegt dýrum, mönnum eða umhverfi.
Með þessi markmið að leiðarljósi er reynt að uppfylla væntingar og þarfir viðskiptavina Fóðurblöndunnar á hverrjum tíma. 
Gæðakerfið er byggt upp samkvæmt HACCP (Greining hættu og mikilvægra stýristaða / HACCP = Hazard analysis and critical control points). Við framleiðslu á fóðri er nauðsynlegt að huga að hvoru tveggja hráefnisgæðum og öryggi framleiðslunnar. Gæðakerfi Fóðurblöndunnar tekur mið af þessum tveimur mikilvægu þáttum. Regluleg sýni eru tekin af hráefnum, úr framleiðslulínu og af lokaafurð. Öll sýni sem tekin eru,eru send á viðurkennda rannsóknarstofu.Til að tryggja öryggi framleiðslunnar fer fram ýtarlegt örverueftirlit sem nær til hráefnis sem og tilbúins fóðurs. Fyrirtækið gerir miklar kröfur til sinna birgja innlendra sem og erlendra. Maís og bygg eru algengustu korntegundirnar sem notaðar eru við framleiðslu á kjarnfóðri. Kornið er innflutt með skipum sem þurfa að uppfylla strangar kröfur hvað varðar hreinlæti og allan búnað sem tengist flutningnum. Innlend hráefni svo sem fiskimjöl koma frá birgjum sem starfrækja innra eftirlit til að tryggja gæði framleiðslunnar.


Sjálfvirkni og sóttvarnir

Framleiðsla á fóðri hjá Fóðurblöndunni er sjálfvirk og fer fram í lokuðum kerfum sem er nauðsynlegt til þess að tryggja viðskiptavinum ómengaða vöru. Framleiðslunni er stýrt með skjákerfum sem hönnuð eru af Verkfræðistofunni EFLA og stenst framleiðslan alla staðla sem gerðir eru til fóðurframleiðenda innan Evrópusambandsins.

 

DSCN1813.JPGDSCN1816.JPGDSCN1840.JPG


Gæðaframleiðsla
Allt hráefni sem Fóðurblandan notar við framleiðslu á fóðri kemur frá viðurkenndum birgjum. Fyrirtækið gerir miklar kröfur til sinna birgja innlendra sem og erlendra. Maís og bygg eru algengustu korntegundirnar sem notaðar eru við framleiðslu á kjarnfóðri. Kornið er innflutt með skipum sem þurfa að uppfylla strangar kröfur hvað varðar hreinlæti og allan búnað sem tengist flutningnum. Innlend hráefni svo sem fiskimjöl koma frá birgjum sem starfrækja innra eftirit til að tryggja gæði framleiðslunnar.
Þar sem efnasamsetning hráefnis er breytilegt eftir árstíma er nauðsynlegt að vel sé fylgst með ástandi þess. Til að lágmarka áhrif hráefna á lokaafurð eru hráefnin metin með tilliti til efnainnihalds og vinnslueiginleika. Uppskriftir eru aðlagaðar út frá efnainnihaldi hráefnisins á hverjum tíma og þannig er tryggt að efnainnihald fullbúins fóðurs er óháð ástandi hráefnisins.

 

Umhverfið
Umhverfismál eru ofarlega á baugi hjá Fóðurblöndunni. Fyrirtækið leggur metnað sinn í að lágmarka mengun frá verksmiðju. Öflugur lofthreinsibúnaður skilur allt ryk frá afsogi sem tengt er tækjum verksmiðjunar. Með því er leitast við að tryggja að ekkert ryk berist út í umhverfið frá starfsemi fyrirtækisins. Öll hreinsiefni sem Fóðurblandan notar eru samþykkt af Umhverfisstofnun (UST) til notkunar í matvælaiðnaði. Allt sorp sem til fellur er flokkað og fargað á viðeigandi hátt af viðurkenndum aðilum.