Bústólpi fær vottun til lífrænnar framleiðslu

Vottunarstofan Tún hefur staðfest að fyrirtækið Bústólpi ehf. uppfylli kröfur um

lífrænar aðferðir við framleiðslu á kjarnfóðri.

Bústólpi ehf. er fyrsta sérhæfða kjarnfóðurfyrirtækið hér á landi sem hlýtur vottun

til lífrænnar framleiðslu á kjarnfóðri.

Með vottun Túns er staðfest að Bústólpi ehf. noti viðurkennd hráefni við framleiðslu á hinu vottaða kjarnfóðri, að lífræn hráefni séu á öllum stigum vinnslu aðgreind öðrum efnum og afurðum, að aðferðir við úrvinnslu og blöndun samræmist reglum um lífræna framleiðslu, og að gæðastjórnun, skráningar og merkingar uppfylli settar kröfur.

Fyrirtækið Bústólpi ehf. er löngu landsþekkt fyrir framleiðslu á fóðri fyrir nautgripi,

sauðfé, svín, hross og alifugla, sem selt er í lausu og í sekkjum. Auk þess selur

fyrirtækið sáðvöru, áburð og fleiri rekstrarvörur til landbúnaðar.

Bústólpi ehf. hefur nú hafið nýtingu á lífrænu íslensku byggi til framleiðslu á

kjarnfóðri fyrir lífræna nautgriparækt.

“Þessi vottun hefur mikla þýðingu fyrir Bústólpa þar sem hún gerir fyrirtækinu kleift

að þjónusta einnig þá vaxandi sprotagrein sem lífrænn landbúnaður er”, segir

Hólmgeir Karlsson framkvæmdastjóri fyrirtækisins.

Lífræn framleiðsla á Íslandi

Hér á landi stunda nú að jafnaði á milli 60 og 70 aðilar vottaða lífræna ræktun,

vinnslu lífrænna hráefna og söfnun náttúruafurða. Þessir aðilar framleiða nokkur

hundruð tegundir vottaðra afurða fyrir markað hérlendis og í vaxandi mæli einnig til

útflutnings.

Framleiðsla á vottuðu lífrænu kjarnfóðri er forsenda þess að búfjárrækt sem byggir

að hluta eða öllu leyti á aðfengnum fóðurefnum geti tileinkað sér lífrænar aðferðir.

Vottaðar lífrænar afurðir og náttúruafurðir hafa þá sérstöðu á markaði að allur ferill

þeirra, frá ræktun eða söfnun hráefna, til pökkunar í neytendaumbúðir eða

afhendingar í lausu, er undir eftirliti óháðs aðila, þ.e. vottunarstofu sem fylgist með

því að uppruni og meðferð afurðanna sé í samræmi við alþjóðlegar og íslenskar

kröfur um lífræna framleiðslu.

Vottunarstofan Tún hóf vottun lífrænna afurða á Íslandi árið 1996 og í Færeyjun árið

2006. Síðan þá hafa yfir 80 bændur og fyrirtæki hlotið vottun. Auk þess vottar Tún nú

framleiðslu átta fyrirtækja á náttúruvörum og aðföngum til lífrænnar framleiðslu.

* á myndinni hér fyrir ofan sjást Hólmgeir Karlsson framkvæmdastóri Bústólpa og
Gunnar Á. Gunnarsson framkvæmdastjóri Vottunarstofunnar Túns.